Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym

„olszar-sklep.pl”

 

 1. Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym „www.olszar-sklep.pl” jest prowadzony przez Piotra Olszara - prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Piotr Olszar z siedzibą w Radlinie (44-310) przy 
  ul. Rybnicka 125 (NIP: 647-050-49-07; REGON: 001345965) w zakresie sprzedaży detalicznej 
  i hurtowej za pośrednictwem sieci Internet (dalej jako: „Sklep”).
 2. Niniejszy regulamin określa warunki zakupu towarów dokonywanych przez www.olszar-sklep.pl.
 3. Możliwość nieskrępowanego dostępu do Sklepu i korzystania z jego funkcji, w tym składania zamówień na oferowane produkty, jest uzależniona od:

a)      posiadania dostępu do komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer lub innej podobnej;

b)      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c)      rejestracji w Sklepie w przypadku chęci dokonania zakupu.

 1. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta powinno w każdym wypadku następować zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Klient może kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem odpowiedniego formularza zakupowego na stronie internetowej, poczty elektronicznej pod adresem biuro@olszar.wodzislaw.pl , pisemnie na adres wskazany w pkt 1 Regulaminu, a także telefonicznie pod numerem tel: 32 750 12 60 w godz. 8.00-16.00 w dni robocze (poniedziałek-piątek).
 3. Ceny produktów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są przedstawiane w złotych polskich (PLN). Koszty dostawy do Klienta są określane odrębnie i są uzależnione od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i zależą od wyboru sposobu dostawy produktu przez Klienta.
 4. Celem potwierdzenia warunków sprzedaży Sklep wystawia Klientowi fakturę VAT lub paragon, zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi.
 5. Opis produktów przedstawionych na stronie internetowej Sklepu wraz z przedstawionymi przy produktach cenami stanowi jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów strony internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Oferta jest wiążąca dla Sklepu z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.
 7. Płatność ceny sprzedaży za produkt z wykorzystaniem karty płatniczej lub przelewem elektronicznym przeprowadzane jest za pośrednictwem podmiotów realizujących płatność zgodnie z dostępnymi formami płatności w Sklepie, to jest za pośrednictwem serwisów płatniczych … (opcjonalnie np. PayPal lub inny)
 8. Produkty oferowane w Sklepie są nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9. Sklep dokłada starań, aby opisy umieszczonych w Sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością i pokrywały się ze stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części produktu objętego zamówieniem, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym klienta, jednocześnie informując o możliwościach dostępu do danego produktu w przyszłości, a w przypadku dokonania zapłaty zwróci klientowi całą otrzymaną od niego cenę sprzedaży.

Oferta

 

realizacja zamówienia

 1. Przez czas realizacji zamówienia należy rozumieć czas od kiedy Klient wpłacił zaliczkę lub całość należności (przy płatności z góry) na rachunek bankowy Sklepu do czasu dostarczenia towaru na wskazany adres przez Klienta lub odbioru osobistego w punkcie stacjonarnym mieszczącym się w Radlinie, przy ul. Rybnickiej 125.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 18 dni roboczych w zależności od rodzaju i dostępności asortymentu jak np. produkty na zamówienie. Czas realizacji zamówienia obejmuje także czas niezbędny do wysyłki i czas dostawy. 
 3. Przybliżony czas wysyłki towaru jest umieszczony na stronie produktu.
 4. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć pod wpływem działania czynników niezależnych od Sklepu, wówczas Klient zostanie od tym fakcie odrębnie powiadomiony.
 5. W przypadku braku realizacji zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.
 6. W przypadku wyboru przez klienta szybkiego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

Dostawa i odbiór

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru.
 2. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta lub numer telefonu wskazane przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, Klient otrzymuje wiadomość 
  z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o którym mowa w ust. 1. Jednocześnie na adres e-mailowy lub telefoniczny zostanie wskazany przewidywany termin realizacji zamówienia.
 3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia Sklep podejmie próby wyjaśnienia telefonicznie lub drogą mailową zgodnie z przedstawionymi danymi teleadresowymi Klienta.
 4. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

 

Płatność

 1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a)      podczas odbioru przedmiotu zamówienia, gdy ma być odebrany osobiście w punkcie sprzedaży stacjonarnej Sklepu. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na towar,

b)      podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez doręczyciela na adres Klienta – gotówką (za pobraniem). W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na towar,

c)      przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym lub za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granice Polski forma zapłaty oraz dostawy uzgadniana jest indywidualnie z Klientem.

Zamówienie przyjęte do realizacji odpowiada zobowiązaniu Klienta do zapłaty ceny za towar na rzecz Sklepu.

Anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy Klient jako sposób zapłaty wybrał płatność z góry i nie dokonał jeszcze opłaty.

 1. Platforma płatnicza Shoper

a) W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

b) Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Szybkie płatności Blik, Google Pay, Przelewy24, PayPal, PayU, Dotpay

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego lub poprosi o numer konta w wiadomości e-mail.

c) Płatność wykonywane są automatycznie po złożeniu zamówienia.
Po dokonaniu zakupu firma Blue Media S.A. wysyła wiadomość potwierdzającą na skrzynkę meilową z informacjami oraz linkiem do dokonania płatności lub jej kontynuowania. Link przydaje się podczas przypadkowego zamknięcia okna lub problemów z płatnościami tuż po zakupie produktów.
Link ważny jest przez 6 dni.

d) Czas trwania zwrotów od rozpoczęcia transakcji, do 48 godzin (szybkie płatności) lub do 7 dni (opłata kartą płatniczą lub kredytową)

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I Zwrot zakupionego towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 – dalej jako „Ustawa”) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu), w szczególności poprzez:

-        przesłanie wiadomości e-mail, na adres mailowy sklepu,

-        w formie pisemnej, na adres korespondencyjny sklepu.

 1. Sklep niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Klienta adres mailowy.
 2. Zgodnie z Ustawą, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

-        dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

-        bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

-        kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać 
w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 1. Zgodnie z Ustawą, prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 pkt 1-18 Ustawy, 
  w szczególności w przypadku umowy:

-        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

-        w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 1. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany zwrócić towar niezwłocznie do sklepu, to jest nie później niż w terminie 14 dni na adres korespondencyjny Sklepu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) ponosi Klient bacząc przy tym, aby wybrać sposób przesyłki gwarantujący dostawę towaru w stanie nie uszkodzonym. Istnieje możliwość osobistego zwrotu produktu bezpośrednio w placówce sprzedaży stacjonarnej Sklepu.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Wraz z produktami jest przekazywana karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi. Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 5. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, klient powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę Sklepu.

 

Reklamacja

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie dokonanego zamówienia. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sklep ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać wysłane drogą mailową lub korespondencyjnie na adres sklepu i zawierać: mię i nazwisko klienta oraz jego adres 
  e-mail, opis wadliwości produktu, datę zakupu oraz względnie - zdjęcia uszkodzenia produktu.
 3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie sklep powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 5. W przypadku reklamacji dotyczących uprawnień z gwarancji, należy kontaktować się z producentem, wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej.
 6. Zwrot produktu w wyniku realizacji prawa do reklamacji odbywa się na koszt Sklepu. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych po dniu wydania produktu sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Klient może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje 
  o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są 
  w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Ochrona danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Piotr Olszar - Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Piotr Olszar z siedzibą w Radlinie. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie korzystania ze Sklepu w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania zakupów w Sklepie.
 2. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się tutaj
 3. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta 
  z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta 
  z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 
  o prawach konsumenta.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu wymaga pełnej akceptacji dla treści niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiany stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Sklep nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl